تهیه‌کنندگان و حامیان پروژه «سی»

روایت مدرن شاهنامه با صدای «همایون شجریان»
و موسیقی «سهراب پورناظری»