بلیت فروشی پروژه ی کنسرت- نمایش «سی» کاری از «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» توسط دو سایت ایران کنسرت و می.ر.سی آغاز شد.

اطلاعات بیشتر در: www.c-project.ir @baranaart @ir_cproject @miresinews