ظریف مهمان ویژه کنسرت-نمایش «سی»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وارد کاخ سعدآباد شد و به تماشای کنسرت- نمایش سی نشست.