به شکلی به نام درام موسیقایی رسیدیم که ترکیبی از درام و موسیقی و نمایشنامه است. در واقع این پروژه جایی است که این هنرها به هم متصل می‌شوند.

«نغمه ثمینی»: چند ماه پیش آقای پورناظری درباره‌ی پروژه‌ای از شاهنامه با من صحبت کردند. آن زمان دقیقاً نمی‌دانستیم این پروژه چگونه باید باشد و طی صحبت‌های بسیار زیاد که طول پاییز و زمستان را در بر گرفت، به شکلی به نام درام موسیقایی رسیدیم که ترکیبی از درام و موسیقی و نمایشنامه است.

در واقع این پروژه جایی است که این هنرها به هم متصل می‌شوند. با کمک‌های دکتر ماحوزی من آرام آرام با داستان زال و رودابه آشنا شدم. در بهار نسخه‌های اولیه متن نوشته شد و امروز که در خدمت شما هستم متن آماده شده است. این دومین اقتباسی است که از شاهنامه انجام می‌دهم و اولین اقتباس من قریب 10 سال پیش کار شد که تجربه‌ی خیلی خوبی بود و پیش از همه باید از آقایان پورناظری و شجریان تشکر کنم.

نغمه ثمینی: تمام سعی من این است که وقتی کار را دیدید بگویید نمی‌شد بدون موسیقی این پروژه را انجام داد

نغمه ثمینی در ادامه به جزئیات بیشتری از این پروژه اشاره کرد و گفت: «این پروژه نه به اپرا و نه به تئاتر موزیکال شبیه خواهد بود و جایی بین آنها است. نمی‌توانم جرأت کنم و بگویم که چنین اتفاقی برای اولین بار رخ می‌دهد اما حداقل برای من اولین بار بود که فکر می‌کردم تئاتری داشته باشیم تا در آن هم دیالوگ نقش داشته باشد و هم دیالوگی باشد که به آواز نزدیک می‌شود و آوا هم دارد. تمام سعی من این است که وقتی کار را دیدید، بگویید نمی‌شد بدون موسیقی این پروژه را انجام داد.»