اینجا موسیقی در خدمت نمایش یا نمایش در خدمت موسیقی نیست.

در نشست خبری پروژه «سی» که با حضور عوامل این پروژه در ل «اسپیناس پالاس تهران» برگزار شد ، همایون شجریان گفت: همه افراد حاضر در این پروژه ریسک را پذیرفته‌اند و با شجاعت وارد شده‌اند. اینجا موسیقی در خدمت نمایش یا نمایش در خدمت موسیقی نیست. اینجا اتفاق دیگری است و همه چیز هم‌دوش یکدیگر پیش می‌روند.

برای من کار جذابی نیست که دائماً یک فرم را تکرار کنم. سلیقه من به بخش سنتی و چهارمضراب نزدیک است چون در آن فضا بزرگ شده‌ام. سعی کردیم آن روحیه را نگه داریم و تلاش کردیم به سمت و سویی برویم که مخاطبان بیشتری موسیقی ایرانی بشنوند.

دختر من 10 سالش است و فقط با آرایش غلیظ و چرا رفتی ارتباط برقرار می‌کند و این برای ما ارزشمند است. در آن سو هم نسل دیگری هست که کارهای دیگری را دوست دارد. تلاش من این است که مرزی نگذارم و کاری کنم که هر دو نسل فرزندان ما و بزرگترها لذت ببرند.»