لوریس چکناواریان:

شاهنامه هویت ایرانی‌ست، بخوانیم و افتخار کنیم

یک ایران و یک فردوسی

پروژه سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری

اَمرداد ٩۶ کاخ سعد آباد

تهیه بلیت :

‏iranconcert.com

www.miresi.ir