بیست و نه شب مانده به سى

محمدرضا درویشی از شاهنامه و سی می‌گوید

اَمرداد ٩۶ – کاخ سعدآباد

 کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظرى

اَمرداد ٩۶ – کاخ سعدآباد
محمدرضا درویشی پروژه سی
c-project.ir