تهیه بلیت

تهیه بلیت‌های اجرای این پروژه بصورت آنلاین
از طریق سامانه فروش بلیت «ایران کنسرت» و «می‌رسی»