کنسرت نمایش سی

اجرای شب ۲۰ مرداد ۹۶

عکاس: شمیم قنبری