من آمده بودم موسیقى پورناظرى‌ها و صداى همایون شجریان را بشنوم اما بهتر است بگویم من این موسیقى را با چشم هایم دیدم .

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، پرواز همای پس از دیدن نمایش سی مطلبی را به نگارش درآورده‌اند که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قراردادند:

کارى گروهى با محوریت موسیقى یا بهتر بگویم جشنواره اى از ابتکار و خلاقیت هنرى با ترکیب نمایش، موسیقى و جلوهاى ویژه ى دیدارى که نه تنها تماشاگران بلکه صاحب قصر هرگز گمانش را نمى‌کرد روزى در قصرش چنین هنگامه‌اى بر پا گردد.

من باور دارم براى مخاطب باید هزینه کرد و در این برنامه نظارگر جشنواره اى از هنر بودم. من آمده بودم موسیقى پورناظرى‌ها و صداى همایون شجریان را بشنوم اما بهتر است بگویم من این موسیقى را با چشم هایم دیدم … کارى گروهى فراتر از سطح اجراى هنرى در ایران که شایسه و بایسته به نمایش کشیده شد

کارى گروهى و بسیار دشوار که هرگز گمان نمى رفت در ایران بشود اجرا کرد اما با نهایت زیبایى و کمال اجرا شد …

کار به قدرى با عظمت و زیبا بود که به راحتى احساس مى کردى که در دنیاى مجازى فیلم ( آوِتار ) نشسته اى و صداى همایون شجریان را ( مى بینى )

با حضور همایون صداى استاد محمد رضا شجریان همچنان در آسمان موسیقى امروز ایران مى پیچید.

همایون شجریان تکاملِ امروزى صداى استاد شجریان است و وقتى آغاز به خواندن مى‌کرد قلب همه‌ى کسانى که عاشق خودش و پدرش هستند به تپش مى افتاد. صدایى که پل ارتباط صداى استاد به قرنى دیگر است …

هیچ کس جز همایون سزاوار در دست گرفتن سکّانِ این کشتى نبود و او ناخدایى ست که دریاى او از شجریان را بهتر از همه مى شناسد و باور دارم او جزیره هاى تازه اى در موسیقى ى ایران کشف کرده است …

و اما سهراب پور ناظرى این بار نه تنها در خدمت موسیقى و صداى همایون و گروه بود بلکه نشان داد قابلیت این را دارد حتى با زخمه هاى ساده و دلربا و ارشه هاى نرم و مهربان قلب مخاطبان را بلرزاند …

شاید همه ى این اتفاق بزرگ نتیجه ى پشت کار و دور اندیشى و بلند پروازى ى سهراب است که اینگونه همایون را به عرش مى کشاند بسیار زیباست که این دو در کنار هم اند و موسیقى امروز ایرانى و مردم حامى ى موسیقى چیزى با چشم هایشان مى بینند و مى شنوند که سزاوارِ ستایش است .

بازى هاى زیبا و چهره ى مهربان و شایسته ى پاکدل و صابر ابر و رادان و سحر دولت شاهى نیز با صداى همایون

خوب در امیخته بود و براى نخستین بار شاهد بازى و اجراى اوازى ( رچیتاتیو ) و زیبا توسط یک زن بودیم که نقش مادر زال را مى خواند و بازى مى کرد که نقطه اوج در انتخاب بازیگر ها در این اثر بود و چون ستاره اى در کنار همایون و سهراب مى درخشید … دست مریزاد.